Terms of Service Last updated on: 28 December 2022 Have Questions? View Knowledge base

01

Overzicht

cryptolyth(“Provider” of “ cryptolyth ”, “Wij” of “wij”, “Ons” of “ons”, “Onze” of “onze”) biedt u (“Gebruiker” of “jij”, “Uw” of “uw”) toegang tot diensten (“Webdiensten”) die beschikbaar zijn via een website (“Platform”) gevestigd op cryptolyth.com, met als doel de Gebruiker in staat te stellen 'Data' (hieronder beschreven), 'Gegevens van derden' (hieronder beschreven) en alle andere gegevens of inhoud te verzoeken en te ontvangen die via de Webdiensten worden geleverd. Lees deze voorwaarden (“Servicevoorwaarden”) zorgvuldig door, omdat ze de overeenkomst en acceptatie vormen van alle voorwaarden en beleidsregels voor het gebruik van het Platform tussen de Gebruiker en de Provider. De Servicevoorwaarden, Privacybeleid, Beveiligingsbeleid en Cookiebeleid van de Provider vormen één enkel instrument en vertegenwoordigen de volledige overeenkomst met de Gebruiker, en geen andere overeenkomst of vertegenwoordiging gemaakt door zowel de Provider als de Gebruiker, die hierin niet is opgenomen, zal geldig zijn of enige kracht of uitwerking hebben. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van een van de diensten die door de Provider via het Platform worden aangeboden, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Servicevoorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt wettelijk gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze servicevoorwaarden, mag hij/zij het Platform niet openen en mag hij/zij geen gebruik maken van de Webdiensten die het biedt. Door het Platform te gebruiken, gaat u akkoord met ons Privacybeleid, Beveiligingsbeleid en Cookiebeleid, die een integraal onderdeel uitmaken van deze overeenkomst, en u stemt ermee in om wettelijk verantwoordelijk te zijn voor elk term en elke voorwaarde.

02

Definities

“Provider” - De juridische entiteit (bedrijf) achter de Webdiensten die aan de Gebruiker worden geleverd via het Platform - cryptolyth bedrijf.
“Gebruiker” - Het individu of de entiteit dat de Webdiensten gebruikt en de Servicevoorwaarden, het Privacybeleid, het Beveiligingsbeleid en het Cookiebeleid begrijpt en ermee instemt.
“Account” - Het account dat de Gebruiker heeft geregistreerd op het Platform.
“Webdiensten” - Alle diensten die aan de Gebruiker worden geleverd. Bestaat uit Gegevens, Gegevens van derden, Inhoud en Inhoud van derden die worden geleverd via interfaces, functies en functionaliteiten op het Platform, dat wordt gehost op sites van de Provider.
“Platform” - De website en elke omgeving gemaakt door cryptolyth en alle bijbehorende domeinen en subdomeinen, Interfaces met Gegevens en Gegevens van derden die toegankelijk zijn voor de Gebruikers via hun Accounts.
“Data” - De gegevens die eigendom zijn van de Provider en verkregen zijn van externe bronnen en aan de Gebruiker worden geleverd via de Webdiensten.
“Gegevens van derden” - De gegevens die niet in het bezit zijn van de Provider en die zijn verkregen van derde partijen en aan de Gebruiker worden geleverd via de Webdiensten.
“Inhoud” - Elke inhoud zoals teksten, afbeeldingen, audio en video's die door de Provider wordt geleverd.
“Inhoud van derden” - Elke inhoud zoals teksten, afbeeldingen, audio en video's die door derden wordt geleverd.
“Gegevens/Inhoudseigenaar” - Een juridische entiteit die eigendomsrechten heeft op een deel van de Gegevens, Gegevens van derden, Inhoud en Inhoud van derden en de oorspronkelijke licentieverstrekker is van de Gegevens of Gegevens van derden.
“Gratis proefperiode” - Gratis toegang tot de Webdiensten gedurende dertig dagen na registratie van het Account.
“Gratis Plan” - Ondoorbroken Gratis Plan met toegang tot beperkte servicefuncties.
“Premium Plan” - Een premium betaald abonnement dat toegang geeft tot alle servicefuncties voor een bepaalde periode.
“Aankoop” - Elk betaald abonnement door de Gebruiker aan de Provider in ruil voor toegang tot de Webdiensten.
“Landingspagina” of “Platform” of “Website” - verwijst naar het volgende internetadres, namelijk: www.cryptolyth.com

03

Accountregistratie

Om toegang te krijgen tot het gebruik van de Webdiensten, moet de Gebruiker een Account aanmaken door een e-mailadres op te geven en een wachtwoord in te stellen. De Gebruiker stemt ermee in om tijdens het registratieproces nauwkeurige, geldige, volledige en actuele informatie te verstrekken en deze bij te werken in geval van wijzigingen in deze informatie. De Provider behoudt zich het recht voor om het Account van de Gebruiker op te schorten indien enige informatie die tijdens het registratieproces is verstrekt, volledig of gedeeltelijk verdacht, twijfelachtig, onwaar, misleidend, onnauwkeurig of onvolledig is, kwaadaardig, schadelijk voor de Provider of een derde partij, zoals bepaald door de exclusieve en definitieve beoordeling van de Provider.

04

Onderhoud en beveiliging van het Account

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn/haar Accountinformatie die hem/haar toegang geeft tot de Webdiensten. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het veiligstellen van de Accountinformatie die hij/zij gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform en voor alle activiteiten of acties onder zijn/haar Account, of deze Accountinformatie nu bij de Webdiensten van cryptolyth is of bij een dienst van derden. De Gebruiker moet alle wijzigingen in zijn/haar Account in de gaten houden en hiervoor verantwoordelijk zijn. De Gebruiker stemt ermee in om de Provider onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van een inbreuk op de beveiliging, ongeoorloofde toegang tot de Webdiensten vanuit zijn/haar Account. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Provider niet aansprakelijk zal zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze vereisten. Voor meer informatie, lees ons Beveiligingsbeleid en de sectie Beveiliging.

05

Privacybeleid

De privacy van de Gebruiker is belangrijk voor ons en we streven ernaar deze privé en veilig te houden. We kunnen echter worden gedwongen uw informatie te delen in overeenstemming met toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer details.

06

Gratis proefperiode en Gratis Plan

Wanneer de Gebruiker voor het eerst een Account registreert op het Platform, verleent de Provider hem/haar volledige toegang om gedurende een periode van dertig dagen gratis alle Webdiensten te gebruiken (Gratis proefperiode). Na afloop van de Gratis proefperiode wordt het account van de Gebruiker automatisch omgezet naar een “Gratis Plan” met beperkte toegang tot sommige van de Webdiensten die door de Provider worden aangeboden. De Gebruiker kan de Gratis proefperiode slechts eenmaal gebruiken (dat wil zeggen, bij latere registratie wordt er geen Gratis proefperiode meer geboden).

07

Premium Plan en Kosten

Om een Premium plan te abonneren en alle Webdiensten te gebruiken, moet de Gebruiker een vergoeding betalen aan de Provider (Aankoop). Het abonnement kan alleen worden betaald in Litecoin (LTC) cryptocurrency. De Gebruiker moet het equivalent van de prijs van de gekozen duur van het Premium Plan overmaken naar de Litecoin-portemonnee van de Provider. De wisselkoers van Litecoin/USD zal worden berekend op het moment van de betaling via de factureringssectie die beschikbaar is op het Platform. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van het juiste Litecoin/LTC Wallet-adres dat door cryptolyth wordt verstrekt via de factureringssectie voor betaling van het abonnement. Het niet gebruiken van het juiste Litecoin/LTC-portefeuille-adres kan resulteren in permanent verlies van de fondsen van de Gebruiker. cryptolyth is niet verantwoordelijk voor dergelijke verliezen en zal de Gebruiker op geen enkele manier vergoeden. De Blockchain-verkenner zal worden gebruikt als bewijs van betaling. De Provider behoudt zich het recht voor om het Abonnement van de Gebruiker op te schorten, te annuleren of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker, als de verstrekte informatie met betrekking tot enige Aankoop blijkt onnauwkeurig, ongeldig, onvolledig te zijn of wordt verdacht van betrekking te hebben op een ongeautoriseerde of frauduleuze transactie, zoals bepaald door de exclusieve en definitieve beoordeling van de Provider. Een Abonnement vormt een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Provider waarmee de Provider de Gebruiker een beperkte licentie verleent om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Webdiensten. De Gebruiker erkent dat hij/zij zonder een abonnement op het Premium Plan geen rechten of toegang heeft tot alle Webdiensten die door de Provider worden aangeboden. De Provider behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken enige van de voorwaarden of tarieven met betrekking tot het Premium Plan te wijzigen en aan te passen. Eventuele wijzigingen in het Abonnement worden van kracht na afloop van de huidige overeengekomen Abonnementsperiode tussen de Gebruiker en de Provider. Abonnementskosten zijn exclusief belastingen, heffingen, tarieven en andere overheidsheffingen (inclusief, maar niet beperkt tot, btw), evenals netto van eventuele transactiekosten en andere uitgaven met betrekking tot een Aankoop. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen en eventuele gerelateerde rente en/of boetes als gevolg van enige betalingen die hieronder zijn gedaan, anders dan belastingen gebaseerd op het netto-inkomen van de Provider. cryptolyth brengt geen extra handelskosten in rekening. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het betalen van alle handelskosten die in rekening worden gebracht door een externe dienstverlener, zoals een Exchange-account of Wallet. De Provider behoudt zich het recht voor om de beperkingen of voorwaarden van de Gratis proefperiode, het Gratis Plan en/of het Premium Plan te wijzigen of het aanbod op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.

08

Geen restitutiebeleid

cryptolyth toegang tot het platform wordt verkocht zoals het is. De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar aankoop en behalve wanneer dit expliciet vereist is door de wet, worden er geen restituties verstrekt.

09

Beperkte licentie en Gegevens

Onder voorbehoud van de volledige naleving van alle bepalingen van deze Overeenkomst en eventuele toepasselijke beleidsregels (Privacybeleid en Beveiligingsbeleid), verleent de Provider aan de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Gegevens en Inhoud, Gegevens van derden en Inhoud van derden, Platformfuncties en functionaliteiten (gezamenlijk “Webdiensten”). De Gebruiker stemt ermee in de Webdienst niet te wijzigen, aan te passen, in sublicentie te geven, te herverdelen, te verkopen of beschikbaar te stellen voor gebruik door derden die geen licentie hebben voor de Webdiensten die door de Provider worden geleverd. De Webdiensten kunnen uitsluitend worden gebruikt met een toepassing of software die in licentie is gegeven aan of eigendom is van de Gebruiker. Naast deze Servicevoorwaarden stemt de Gebruiker er ook mee in om gebonden te zijn aan de aanvullende servicetypische voorwaarden die van toepassing zijn op diensten die de Gebruiker aanschaft van, of die worden geleverd door dochterondernemingen of partners van de Provider. Gegevens van derden en Inhoud kunnen onderhevig zijn aan beperkingen van het gebruik en vereisen aanvullende licentieovereenkomsten met de respectievelijke Gegevens/Inhoudseigenaren. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vereiste licentieovereenkomsten met elke Gegevens/Inhoudseigenaar in overeenstemming met het gebruik van dergelijke Gegevens van derden en/of Inhoud van derden. De Provider behoudt zich het recht voor om de toegang van de Gebruiker tot het deel van de Webdiensten dat Gegevens van derden of Inhoud bevat op te schorten of te beëindigen, totdat tenzij de Gebruiker licentieovereenkomsten verkrijgt met de respectievelijke Gegevens/Inhoudseigenaar. De Gebruiker stemt ermee in de Webdiensten uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk en zakelijk gebruik en zal geen enkel deel van de Webdiensten in ruwe of bulkvorm overdragen of herverdelen. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat deze licentieovereenkomst van kracht zal blijven totdat deze wordt beëindigd door de Gebruiker of de Provider. De Gebruiker is verantwoordelijk om de Webdiensten niet te gebruiken voor criminele activiteiten van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot, witwassen van geld, illegale gokactiviteiten, financiering van terroristische organisaties of kwaadaardig hacken. De Provider behoudt zich het recht voor om het Account van de Gebruiker om welke reden dan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen.

10

Intellectuele Eigendomsrechten

De Gebruiker erkent dat de Webdiensten, het Platform, de Gegevens, Gegevens van derden, eventuele ontwikkelingen met betrekking tot de Gegevens, Webdiensten en het Platform die voortkomen uit de diensten die hieraan worden verleend, van eigen aard zijn en uitsluitend eigendom zijn van de Provider of een van hun partners, dochterondernemingen, bijdragers of derden. De Webdiensten, Gegevens, Gegevens van derden en Inhoud, evenals de Ontwikkelingen, mogen uitsluitend worden gebruikt zoals hierin beschreven. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat het kopiëren, opslaan, verspreiden van enige inhoud voor andere doeleinden dan die in het kader van deze Servicevoorwaarden verboden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provider.

11

Garanties, Vrijwaring, Beperking van Aansprakelijkheid

De Provider biedt de Webdiensten 'as is' aan en alle gerelateerde Gegevens, Gegevens van derden en inhoud, en doet geen enkele verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de websites of diensten, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. De Provider geeft geen enkele garantie of waarborg dat de functies, functionaliteiten, Gegevens of Gegevens van derden op het Platform of de Webdiensten niet onderbroken zullen worden of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de servers die door de Provider worden gebruikt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. De Gebruiker erkent dat de Provider geen garantie biedt en geen enkele voorstelling doet in de Servicevoorwaarden of het resultaat van het gebruik van de inhoud met betrekking tot nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, of anderszins. De Provider zal streven naar inspanningen om ervoor te zorgen dat de Webdiensten beschikbaar zijn voor toegang en gebruik door de Gebruiker; echter, alle online of Webdiensten hebben af en toe last van onderbrekingen en storingen, en de Provider zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onderbreking of verlies die de Gebruiker kan ondervinden als gevolg daarvan. Dus, cryptolyth biedt geen garanties of waarborgen dat de toegang tot de Webdiensten niet onderbroken zal worden of dat er geen vertragingen, storingen, fouten, weglatingen of verlies van verzonden informatie zullen zijn. cryptolyth zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Gebruiker de Webdiensten normaal kan gebruiken in overeenstemming met de Servicevoorwaarden. cryptolyth kan het gebruik van de Webdiensten tijdelijk opschorten voor onderhoud en zal redelijke inspanningen leveren om de Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. De Gebruiker erkent dat dit in geval van nood niet mogelijk is. De Gebruiker stemt ermee in om de Provider te beschermen, vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen, evenals zijn officieren, directeuren, werknemers, agenten en dienstverleners van derden tegen alle vorderingen, eisen, kosten, uitgaven, verliezen, aansprakelijkheden en schade van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenkosten) die worden opgelegd aan of gemaakt door cryptolyth direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van de Gebruiker van en de toegang tot het Platform of de Webdiensten; de schending door de Gebruiker van een van de Servicevoorwaarden of de hierin opgenomen beleidsregels of overeenkomsten; en/of de schending door de Gebruiker van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig intellectueel of ander eigendomsrecht. De verplichtingen tot vrijwaring in dit artikel zullen blijven bestaan na beëindiging of afloop van de Servicevoorwaarden of het gebruik van de Webdiensten die op het Platform worden aangeboden. Deze Servicevoorwaarden sluiten de aansprakelijkheid van de Gebruiker niet uit of beperken deze niet voor frauduleuze activiteiten, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door hun nalatigheid, schending van de impliciete voorwaarden door de wet of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat onder geen enkele omstandigheid en in geen geval zal de Provider of een van hun dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade of voorbeeldschade, schade als gevolg van winstverlies, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen in verband met de toegang en het gebruik van de Webdiensten.

12

Toepasselijk recht en Arbitrage

Deze Servicevoorwaarden en alle met de Webdiensten samenhangende beleidsregels en clausules worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten van de Republiek Bulgarije. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Servicevoorwaarden of daarmee verband houden, met inbegrip van geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de interpretatie, ongeldigheid, uitvoering of beëindiging daarvan, evenals geschillen over het opvullen van lacunes in deze Servicevoorwaarden of hun aanpassing aan nieuw vastgestelde feiten, worden ter beslechting voorgelegd aan het Internationaal Arbitragehof van de Legal Interaction Alliance, Sofia, Bulgarije, in overeenstemming met zijn Regels voor Geschillen, op basis van arbitrageovereenkomsten. De locatie van de arbitrage zal in de stad Sofia, Bulgarije, zijn en de taal van de arbitrageprocedure zal het Bulgaars zijn.

13

Scheidbaarheid en Afstand van Rechten

Deze Servicevoorwaarden bevatten bepalingen die elk afzonderlijk afdwingbaar zijn, onafhankelijk van elke andere bepaling. In het geval dat een bepaling om welke reden dan ook onafdwingbaar, onwettig of nietig wordt geacht, wordt die bepaling geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen, waarbij elke onwettige, nietige of onafdwingbare bepaling wordt vervangen door de verplichte wettelijke bepalingen. De Gebruiker en de Provider erkennen en stemmen ermee in dat het nalaten van de Gebruiker of Provider om een bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, geen afstand doet van die bepaling, of van enige andere bepaling van deze Servicevoorwaarden.

14

Overmacht

De Provider en zijn gelieerde ondernemingen zijn verschoond en niet aansprakelijk voor onderbreking en/of vertraging van de verstrekte Webdiensten in geval van, als gevolg van, of voortvloeiend uit, oorzaken die buiten hun redelijke controle liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen (branden, explosies, aardbevingen, droogte, vloedgolven en overstromingen), oorlog en andere vijandigheid (invasie, daad van buitenlandse vijanden, mobilisatie, vordering, of embargo), daden van enige regering, rellen, onrust, stakingen, vertragingen, uitsluitingen of wanorde, stroomstoring, storing van apparatuur, industriële of arbeidsgeschillen of controverses, daden van terrorisme, daden van elke gegevensleverancier van derden of andere contentleverancier van derden, toepassing van derden, of onderbrekingen van de communicatiemethode.

15

Algemene Verordening Gegevensbescherming

U erkent de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ('AVG'), zoals deze van toepassing is op alle in de EU gevestigde entiteiten die persoonlijke gegevens verwerken, en op alle EU-burgers van wie persoonlijke gegevens worden verwerkt. U verbindt zich ertoe uzelf vertrouwd te maken met alle vereisten van de AVG zoals deze op u en uw activiteiten van toepassing zijn, en bevestigt verder dat alle platforms, websites of andere vormen van reclame waarin u zich bezighoudt, waarbij het verkrijgen, bekijken, verwerken, omgaan of op enigerlei wijze verwerken van persoonlijke gegevens betrokken is, op een zodanige manier worden beheerd dat ze voldoen aan de vereisten van de AVG, voor zover deze van toepassing zijn op kwesties, waaronder maar niet beperkt tot, toestemming voor de verwerking van de persoonlijke gegevens waarover u toegang hebt in de loop van uw activiteiten; de beschikbaarheid van persoonlijke gegevensrechten, enz. Mocht het voor cryptolyth of de Gebruiker duidelijk worden, dat de Gebruiker en zijn/haar activiteiten, niet, naar redelijk inzicht van cryptolyth , voldoen aan de vereisten van de AVG, dan kan cryptolyth deze Servicevoorwaarden onmiddellijk beëindigen.

16

Beëindiging

De Gebruiker kan het gebruik van de Webdiensten te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de functionaliteit 'Account verwijderen' op het Platform of door een verzoek tot accountbeëindiging in te dienen bij het ondersteuningse-mailadres van de Provider, dat is: support@cryptolyth.com Na verwijdering zal de Provider de volgende informatie over het Gebruikersaccount behouden: vooraf betaalde Abonnement, factureringsgeschiedenis, verwijzingsgeschiedenis en affiliatiegeschiedenis. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Provider op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van de Gebruiker tot de Webdiensten kan opschorten of beëindigen, naar uitsluitend eigen inzicht van de Provider. De Gebruiker erkent dat hij/zij op de hoogte is van alle hierboven genoemde bepalingen, die kunnen leiden tot opschorting of beëindiging van de toegang van de Gebruiker tot de Webdiensten. De Gebruiker stemt ermee in dat opschorting of beëindiging van de toegang tot de Webdiensten naar eigen goeddunken van de Provider zal worden gedaan en dat de Provider niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn jegens de Gebruiker of een derde partij voor enige schade en/of verlies van winst en/of geen vergoeding verschuldigd is aan de Gebruiker of derden, en dat de Gebruiker geen financiële en/of eigendomsaanspraken zal hebben tegen cryptolyth . Alle bepalingen in deze Servicevoorwaarden blijven van kracht na beëindiging, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantie-uitsluitingen, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

17

Kennisgeving en Communicatie

De Gebruiker kan kennisgevingen sturen of communiceren met de Provider via de op het Platform verstrekte functies of andere communicatiekanalen die door het Platform worden geleverd, inclusief e-mail. De Gebruiker erkent en stemt in met alle bepalingen van deze Servicevoorwaarden met betrekking tot verzoeken, eisen of enig ander geval waarin van de Gebruiker wordt verlangd dat hij de desbetreffende zaak aan de Provider meldt en communiceert. De Provider heeft het recht om te communiceren met de Gebruiker en kennisgevingen te sturen via alle beschikbare communicatiemiddelen die de Provider ter beschikking staan, rekening houdend met de door de Gebruiker verstrekte contactgegevens en alleen aan hen, waarbij de Gebruiker volledig verantwoordelijk is voor de juist verstrekte contactgegevens. Als de Gebruiker zijn contactgegevens wijzigt zonder de Provider tijdig en in de juiste vorm daarvan op de hoogte te stellen, wordt enige communicatie die door de Provider naar de vorige bekendgemaakte contactgegevens van de Gebruiker is verzonden, geacht geldig en behoorlijk te zijn gedaan. Voor alle duidelijkheid, alle per e-mail uitgewisselde kennisgevingen en andere communicatie worden geacht te zijn ontvangen door de desbetreffende partij (de geadresseerde) op het moment van verzending door de afzender.

18

Wijzigingen en Aanpassingen

De Provider behoudt zich het recht voor, te allen tijde en naar eigen goeddunken, een van de bepalingen en voorwaarden in deze Servicevoorwaarden te wijzigen en aan te passen. Alle wijzigingen en aanpassingen in de Servicevoorwaarden worden van kracht bij het plaatsen van de herzieningen en kennisgeving van dergelijke wijzigingen aan het Platform. De Provider kan op elk moment zonder kennisgeving een dienst, functie of ondersteunde beurzen/wallets van de Webdiensten wijzigen of stopzetten op basis van zijn exclusieve bedrijfsbeslissing. Door de toegang tot en het gebruik van de Webdiensten voort te zetten nadat de herzieningen of wijzigingen van de Servicevoorwaarden van kracht zijn geworden, verklaart de Gebruiker dat hij/zij deze wijzigingen en aanpassingen erkent en ermee instemt.

19

Bedrijfsinformatie en Contacten

cryptolythPlatform is voor 100% eigendom van ME Labs , een naamloze vennootschap naar Europees recht, geregistreerd bij het Europees Handelsregister met code, met zijn zetel en geregistreerd adres in Amsterdam
Voor algemene verzoeken en ondersteuning kunt u contact opnemen met: support@cryptolyth.com
Voor marketingzaken kunt u contact opnemen met: support@cryptolyth.com
Voor juridische zaken kunt u contact opnemen met: support@cryptolyth.com